יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – תלמידים מלמדים תלמידים