יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – חדר בריחה ללימוד או סיכום נושא