מהלך למידה מבוזרת

מעצבים הוראה ולמידה ירושלמית מ'חדש הנו מהלך שרואה במרחב הפיזי כלי עבודה שמשרת את המורים והתלמידים בלמידה והוראה.

עיצוב המרחב הפיזי ואופן הצבת הריהוט בכיתה משפיעים על הדינמיקות, הקשרים וההתנהגויות שלנו במצבים שונים של למידה.

בכוחנו להשתמש בכלי זה באופן שוטף ולהתאים את העמדת הריהוט למצבים שונים כך שיתאימו באופן מיטבי לתהליכי הלמידה.

לפניכם דוגמאות לכלים פדגוגיים המתאימים למגוון של תצורות פיזיות שניתן לשלב בלמידה מבוזרת בכיתה.

מצבי למידה

תחנות

למידה עצמאית ושיתופית של תלמידים בקבוצה במגוון ערוצי למידה ומתודות מתחלפות.

Group 5233

כלים פדגוגיים

פתיחה

הקניה חזותית
קבוצות

יוצרים סקרנות
קהל

חקר ולמידה

יומן טבע
עבודה עצמית

מכנה משותף
תחנות

מפת ידע
קבוצות

קריאה שיתופית
תחנות

חדר בריחה
קבוצות

מביעים עמדות ועובדות
מעגל מליאה

הצגה ודיון

שיתוף תוצרים
קהל

דיבייט
קהל

תלמידים מלמדים
מעגל מליאה

תבניות לפיענוח
תחנות

בדיקה עצמית
עבודה עצמית

דיון וסיכום

סיכום בקבוצות קטנות
קבוצות

משוב כיתתי
קהל

דיון בסרטון
מעגל מליאה

שיח רלפקטיבי
מעגל מליאה

מה למדנו?
עבודה אישית

מביעים עמדות ועובדות
  מעגל מליאה

לכלים פדגוגיים נוספים היכנסו לעמוד 'בונים שיעור' בחדר המורים הירושלמי.

כלים לניהול מרחב מבוזר

אם נבקש מתלמידינו לצייר או לתאר כיתה בסרט או סיפור, הם עדיין ידמיינו את הכיתה המסורתית בה הם נדרשים לשבת ולהקשיב.

המשימה הגדולה של הצמחת תלמידים פעילים, מעורבים ועצמאיים מצריכה למידה והפנמה של תפקידי התלמיד והמורה החדשים. עם עיצוב הלמידה מ'חדש ללמידה מבוזרת ורלוונטית ועיצוב המרחב כך שיתמוך בלמידה זו, אנו נדרשים ללמוד הרגלים וצורות התנהגות חדשות ביחס למרחב הכיתתי.

לפניכם מספר דוגמאות לכלים פשוטים שניתן לאמץ בשלבים הראשונים של למידה במרחב חדש עד להטמעה של הרגלי למידה מבוזרת.

מגדירים כללים
מצגת מצבי כיתה

הגדירו את כללי ההתנהלות במצבי הלמידה השונים ותווכו אותם בצורה בהירה לתלמידים. ניתן להשתמש במצגת "מצבי כיתה" ולבנות שקופיות מותאמות לכללי הכיתה שלכם.

מזיזים את הריהוט

על מנת להכניס לכיתה מגוון של צורות למידה באופן מיטבי נצטרך לפעמים להזיז את הריהוט, אולי גם באמצע שיעור. לדוגמא- עבודה בקבוצות שלאחריה מזיזים את השולחנות לצדדים כדי לשבת יחד לפרזנטציה או סיכום. כדי שרגעי המעבר יהיו רגועים ויעילים, והתלמידים ידעו לאן להזיז ולהחזיר כל רהיט הגדירו מספר מצבי העמדת ריהוט בכיתה וצלמו את הכיתה בכל אחד מהמצבים (למשל: עבודה בקבוצות, מעגל מליאה וכד'). הקרינו את התמונה בזמן הזזת הריהוט כך שתשמש כמפה של הכיתה. בכיתות בהן מתחלפים מורים רבים מומלץ לקבוע מצב ראשי שאליו מחזירים את הכיתה בסוף כל שיעור.

זזים במרחב

השמיעו שיר, מנגינה או צליל מכלי נגינה לסמן לתלמידים שהגיע זמן לעבור לתחנה הבאה בשיעור. הכלי מתאים לשיעורים בהם התלמידים יודעים מראש את שלבי השיעור (כמו שיעורי תחנות או 'איתי- לידי- במרחב'). צפו בסרטונים המדגימים למידה תוך תנועה של תלמידים במרחב (עם אות מוסיקלי ובלי):
חפשו כלים נוספים בקטלוג הפדגוגי

כיתת אם מגוונת - יסודי

מספר מקומות בכיתה: 32
מתוכם מספר מקומות מסורתיים: 22

מבטים נוספים

על הכיתה

בכיתה זו אנחנו רוצים להציע אופני למידה מגוונים ומובהקים- אזור הקנייה, במה, אזור שקט, אזור יצירה וחקר, עבודה נמוכה, עבודה גבוהה וקיר מחיק לעבודה ורטיקלית.

המגוון המובהק מאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לגלות חוזקות ולבחור במנחים שמתאימים להם. 

מחיצות, בין אם הן ניידות (כמו לוח מחיק נייד) ובין אם קבועות (כמו כוורת נמוכה שמותקנת בניצב לקיר) עוזרות לתחום אזורים.

על מנת לאפשר את כל זה אנחנו מוותרים על חלק ממקומות הישיבה המסורתיים (מקום קבוע בשולחן לכל אחד) ודואגים לתא אישי לתיק ולציוד האישי של כל תלמיד. 

תחושת השייכות בכיתה זו נובעת בראש ובראשונה מההכרה בשונות בין התלמידים ובאפשרות לבחור ולבטא כשרונות.

 

מה אנחנו מרוויחים בעיצוב מרחב למידה זה: תהליכי למידה מגוונים ומנחים שונים זמינים כל הזמן ובשימוש תמידי.

על מה אנחנו מוותרים: מקום ישיבה מסורתי לכל תלמיד.

הצעה לסדירות תומכת

  • הבוקר נפתח במעגל כסאות שבו לכל תלמיד מקום ישיבה קבוע.
  • על הקיר שמחוץ לכיתה/על הדלת חלוקת המשימות
  • לכל מקצוע שנלמד בכיתה יש שעה שבועית אחת בחדר אחר בבית הספר שמתאים יותר ללמידה פרונטלית- מסורתית. כך מורות יכולות לתכנן שיעורים מסוגים שונים ולרכך את תהליך השינוי.
להדפסה

להדפסה

אם ביה"ס לא מופיע ברשימה צרו קשר כאן