בשלוש השנים האחרונות חלמנו כיתות
ירושלמיות מ’חדש המראנו, יצרנו,
התנסינו, טעינו ולמדנו, וכעת במסגרת
“מודל ירושלים לחינוך שלם”
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק 
במהלך מעצבים הוראה ירושלמית מ'חדש!
 החינוך הירושלמי נמצא 
 בעיצומו של שינוי פיזי פדגוגי. 
רבים מבתי הספר הירושלמיים כבר צועדים בדרך הזו, וחיים את השינוי במרחבי למידה שונים שהוקמו בבתי הספר. כעת אנחנו במ’חדש מזמינים אתכם לעלות קומה ולהמשיך לממש את התהליכים הפדגוגיים שאתם רוצים להוביל באמצעות עיצוב מ’חדש של כיתות האם בבית הספר, בהן נמצאים מערכתהתלמידים לאורך רוב שעות היום, כמרחבי הוראה גמישים ומרובי מימדים.
 איך זה יעבד בפועל? 

ממלאים טופס התעניינות
מקבלים במייל/באתר את החומרים הרלוונטיים
משתפים אותנו בתאריך לדיון בית ספרי
עורכים דיון בצוות בית הספר
מגישים תוכנית עבודה
מתנסים בכיתה בהוראה מגוונת 
מדייקיים תוכנית עבודה
מקבלים אור ירוק ותקציב
בוחרים פריטים מקטלוג הריהוט בהתאמה לכיתות המשתתפות
מתאימים תכנים להוראה מ’חדש
קולטים את הריהוט הנבחר
מתחילים ללמד בכיתות 
"שינוי פיזי בכיתות הוא תנאי 
  מחייב על מנת להפוך את 
 ההוראה למבוזרת ואת בתי 
 הספר ליותר רלוונטיים בעת הזו"
אביב קינן, ראש מינהל חינוך בעיריית ירושלים

כיתת אם מגוונת - יסודי

מספר מקומות בכיתה: 32
מתוכם מספר מקומות מסורתיים: 22

מבטים נוספים

על הכיתה

בכיתה זו אנחנו רוצים להציע אופני למידה מגוונים ומובהקים- אזור הקנייה, במה, אזור שקט, אזור יצירה וחקר, עבודה נמוכה, עבודה גבוהה וקיר מחיק לעבודה ורטיקלית.

המגוון המובהק מאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לגלות חוזקות ולבחור במנחים שמתאימים להם. 

מחיצות, בין אם הן ניידות (כמו לוח מחיק נייד) ובין אם קבועות (כמו כוורת נמוכה שמותקנת בניצב לקיר) עוזרות לתחום אזורים.

על מנת לאפשר את כל זה אנחנו מוותרים על חלק ממקומות הישיבה המסורתיים (מקום קבוע בשולחן לכל אחד) ודואגים לתא אישי לתיק ולציוד האישי של כל תלמיד. 

תחושת השייכות בכיתה זו נובעת בראש ובראשונה מההכרה בשונות בין התלמידים ובאפשרות לבחור ולבטא כשרונות.

 

מה אנחנו מרוויחים בעיצוב מרחב למידה זה: תהליכי למידה מגוונים ומנחים שונים זמינים כל הזמן ובשימוש תמידי.

על מה אנחנו מוותרים: מקום ישיבה מסורתי לכל תלמיד.

הצעה לסדירות תומכת

  • הבוקר נפתח במעגל כסאות שבו לכל תלמיד מקום ישיבה קבוע.
  • על הקיר שמחוץ לכיתה/על הדלת חלוקת המשימות
  • לכל מקצוע שנלמד בכיתה יש שעה שבועית אחת בחדר אחר בבית הספר שמתאים יותר ללמידה פרונטלית- מסורתית. כך מורות יכולות לתכנן שיעורים מסוגים שונים ולרכך את תהליך השינוי.
להדפסה

להדפסה