מה

הזדמנות שווה לכל התלמידים לקחת חלק בדיון הכיתתי!

איך

  • לפני פתיחת הדיון חכו שניה עם השאלה עצמה, תנו הקדמה: אני עומד/ת לשאול שאלה, ואני מבקש/ת שכל אחד יכתוב את התשובה במחברת.
  • הציגו את השאלה והקציבו זמן למענה אישי (אפשר גם להפעיל טיימר מקוון).
  • כעת בקשו ממספר תלמידים לקרוא את מה שכתבו במחברת.

למה

פעם רבות ב"דיון כיתתי" משתתפים מספר מצומצם של תלמידים קבועים.
השימוש ב"רק רגע" מוביל לכך שרוב התלמידים מגבשים תשובה לשאלה, מה שמאפשר למורה להרחיב את מעגל המשתתפים, ולאפשר ביטוי גם לתלמידים שבד"כ קולם לא נשמע.

טיפים

  • אפשר לתת לתלמידים להשוות ביניהם תשובות בחברותות או בקבוצות קטנות.
  • חשוב ליצור "מרחב בטוח" שבו כל תשובה, גם אם היא שגויה או חריגה, זוכה לעידוד על עצם ההשתתפות.
  • במקרה של תלמידים ביישנים במיוחד, כדאי במהלך זמן המענה לגשת אליהם באופן אישי, ולבקש את רשותם להקריא בפני הכיתה את מה שהם כתבו.

כיתת אם מגוונת - יסודי

מספר מקומות בכיתה: 32
מתוכם מספר מקומות מסורתיים: 22

מבטים נוספים

על הכיתה

בכיתה זו אנחנו רוצים להציע אופני למידה מגוונים ומובהקים- אזור הקנייה, במה, אזור שקט, אזור יצירה וחקר, עבודה נמוכה, עבודה גבוהה וקיר מחיק לעבודה ורטיקלית.

המגוון המובהק מאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לגלות חוזקות ולבחור במנחים שמתאימים להם. 

מחיצות, בין אם הן ניידות (כמו לוח מחיק נייד) ובין אם קבועות (כמו כוורת נמוכה שמותקנת בניצב לקיר) עוזרות לתחום אזורים.

על מנת לאפשר את כל זה אנחנו מוותרים על חלק ממקומות הישיבה המסורתיים (מקום קבוע בשולחן לכל אחד) ודואגים לתא אישי לתיק ולציוד האישי של כל תלמיד. 

תחושת השייכות בכיתה זו נובעת בראש ובראשונה מההכרה בשונות בין התלמידים ובאפשרות לבחור ולבטא כשרונות.

 

מה אנחנו מרוויחים בעיצוב מרחב למידה זה: תהליכי למידה מגוונים ומנחים שונים זמינים כל הזמן ובשימוש תמידי.

על מה אנחנו מוותרים: מקום ישיבה מסורתי לכל תלמיד.

הצעה לסדירות תומכת

  • הבוקר נפתח במעגל כסאות שבו לכל תלמיד מקום ישיבה קבוע.
  • על הקיר שמחוץ לכיתה/על הדלת חלוקת המשימות
  • לכל מקצוע שנלמד בכיתה יש שעה שבועית אחת בחדר אחר בבית הספר שמתאים יותר ללמידה פרונטלית- מסורתית. כך מורות יכולות לתכנן שיעורים מסוגים שונים ולרכך את תהליך השינוי.
להדפסה

להדפסה

אם ביה"ס לא מופיע ברשימה צרו קשר כאן