דיון בהתקטבות
דיון בהתקטבות
 מה 

לנהל דיון סוער גם בלי מתנדבים!

 איך 

 • הציגו שאלה מעוררת דיון על הלוח.
 • חלקו את התלמידים לקבוצות שוות בגודלן.
 • תנו לכל קבוצה עמדה מסוימת ביחס לדיון שאותה עליהם לייצג. על חברי הקבוצה לגבש יחד נימוקים לטובת העמדה הזו (גם אם זו לא עמדתם האישית).
 • חלקו מחדש את הכיתה לקבוצות דיון קטנות, בכל קבוצה יש נציג אחד של כל עמדה ועליו לנסות לשכנע את שאר חברי הקבוצה בעמדתו.

 למה 

 • בדיון כיתתי "רגיל" משתתפים חלק קטן (ובדרך כלל קבוע של התלמידים), והשאר מתפקדים כ"צופים".
 • בדיון בהתקטבות על כולם לנקוט עמדה, בלי קשר להזדהות האישית שלהם. המטרה היא הפעלת החשיבה ויצירת מעורבות.
 • מכיוון שהדיון הסופי מתקיים בקבוצות קטנות, גם תלמידים ביישנים יוכלו לקחת בו חלק. הידיעה שהעמדה שהתלמיד מייצג היא לאו דווקא העמדה שלו, מנטרלת את החשש "מה יחשבו עלי אם אומר כך וכך".

 טיפים 

בסוף הפעילות כדאי לתת לתלמידים 2-3 דקות לסכם לעצמם את עמדתם האישית בדיון, לאחר שמיעת מגוון הקולות והעמדות - כלי מצוין ללימוד כתיבת פסקת טיעון!

בקבוצות לימוד קטנות במיוחד, אפשר לנהל יחד את החשיבה על הנימוקים של כל אחת מהעמדות, מבלי להתחלק לקבוצות.

ניתן להשתמש בפלטפורמת TO-BE-EDUCATION על מנת לנהל משחק תפקידים מקוון.

 לדוגמא 

 • הכנסת השפה הערבית כמקצוע לימודים חובה בבתי הספר (עברית, אזרחות) - בעד או נגד.
 • מה צריך להיות עונשו של קין אחרי רצח הבל? (תנ"ך) - עונש מוות, מאסר, או פטור מוחלט.
 • האם להעמיד למשפט אנשים שהיו ב"יודנראט" בגין שיתוף פעולה? (היסטוריה) - בעד או נגד.

כיתת אם מגוונת - יסודי

מספר מקומות בכיתה: 32
מתוכם מספר מקומות מסורתיים: 22

מבטים נוספים

על הכיתה

בכיתה זו אנחנו רוצים להציע אופני למידה מגוונים ומובהקים- אזור הקנייה, במה, אזור שקט, אזור יצירה וחקר, עבודה נמוכה, עבודה גבוהה וקיר מחיק לעבודה ורטיקלית.

המגוון המובהק מאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לגלות חוזקות ולבחור במנחים שמתאימים להם. 

מחיצות, בין אם הן ניידות (כמו לוח מחיק נייד) ובין אם קבועות (כמו כוורת נמוכה שמותקנת בניצב לקיר) עוזרות לתחום אזורים.

על מנת לאפשר את כל זה אנחנו מוותרים על חלק ממקומות הישיבה המסורתיים (מקום קבוע בשולחן לכל אחד) ודואגים לתא אישי לתיק ולציוד האישי של כל תלמיד. 

תחושת השייכות בכיתה זו נובעת בראש ובראשונה מההכרה בשונות בין התלמידים ובאפשרות לבחור ולבטא כשרונות.

 

מה אנחנו מרוויחים בעיצוב מרחב למידה זה: תהליכי למידה מגוונים ומנחים שונים זמינים כל הזמן ובשימוש תמידי.

על מה אנחנו מוותרים: מקום ישיבה מסורתי לכל תלמיד.

הצעה לסדירות תומכת

 • הבוקר נפתח במעגל כסאות שבו לכל תלמיד מקום ישיבה קבוע.
 • על הקיר שמחוץ לכיתה/על הדלת חלוקת המשימות
 • לכל מקצוע שנלמד בכיתה יש שעה שבועית אחת בחדר אחר בבית הספר שמתאים יותר ללמידה פרונטלית- מסורתית. כך מורות יכולות לתכנן שיעורים מסוגים שונים ולרכך את תהליך השינוי.
להדפסה

להדפסה

אם ביה"ס לא מופיע ברשימה צרו קשר כאן