מה 

למידה בקבוצות מתחלפות שמפעילה את כולם

 איך 

 • חלקו את החומר הנלמד למספר מקטעי לימוד נפרדים, שמרכיבים יחד את "התמונה השלמה" (חשוב שהמקטעים יהיו מודולריים, ולא תלויים זה בזה).
 • הכינו לתלמידים חומרים ללמידה עצמית של כל אחד מהמקטעים.
 • חלקו את התלמידים למספר קבוצות בהתאם למספר המקטעים (חשוב שמספר התלמידים בכל קבוצה יהיה דומה).
 • תנו לכל קבוצה תלמידים מקטע אחד ללמידה עצמית, והסבירו להם את מהלך הפעילות - עליהם ללמוד את החלק שלהם בעצמם, ואח"כ כל אחד מחברי הקבוצה ילמד תלמידים אחרים בכיתה את המקטע שלהם.
 • לאחר שלב הלמידה בקבוצות, חלקו מחדש את התלמידים לקבוצות, כך שבכל קבוצה חדשה יהיו נציגים מכל הקבוצות הראשוניות.
 • הנחו אותם ללמד זה את זה את המקטעים שלהם, עד שכל תלמיד למד את כל המקטעים.

 למה 

כאשר נותנים בכיתה משימה עבודה בקבוצות,
לא פעם התלמידים מתארגנים כך שאחד התלמידים
יעשה את העבודה עבור כל הקבוצה.
באמצעות שימוש במתודת ג'יקסו,
אנחנו מוודאים שכל תלמיד נוטל חלק פעיל,
ולוקח אחריות על מקטע מסוים מתוך החומר הנלמד,
כי אין מישהו אחר בקבוצה שיודע את מה שהוא יודע.

 טיפים 

 • בעת הלימוד הראשוני תנו לתלמידים את החומר הנלמד בצורה הכי נגישה שאפשרית, על מנת שיוכלו לעמוד באתגר של ללמד תלמידים אחרים את המקטע שלהם.
 • כדאי לחלק מראש לכל תלמיד אות (עבור החלוקה הראשונית) + מספר (עבור החלוקה השניה), כך שכל תלמיד ידע בקלות להיכן הוא שייך.

 לדוגמא 

 • כל קבוצת תלמידים לומדת תכונות של מרובע אחר- דלתון, טרפז, מקבילית, מעוין, ריבוע (מתמטיקה).
 • כל קבוצת תלמידים לומדת פרשן אחר של פסוק/סיפור (תנ"ך).
 • כל קבוצת תלמידים לומדת על תכונותיו של יסוד אחר (מדעים).
 • כל קבוצת תלמידים לומדת הוגה אחר המתייחס לנושא (מחשבת ישראל).

כיתת אם מגוונת - יסודי

מספר מקומות בכיתה: 32
מתוכם מספר מקומות מסורתיים: 22

מבטים נוספים

על הכיתה

בכיתה זו אנחנו רוצים להציע אופני למידה מגוונים ומובהקים- אזור הקנייה, במה, אזור שקט, אזור יצירה וחקר, עבודה נמוכה, עבודה גבוהה וקיר מחיק לעבודה ורטיקלית.

המגוון המובהק מאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לגלות חוזקות ולבחור במנחים שמתאימים להם. 

מחיצות, בין אם הן ניידות (כמו לוח מחיק נייד) ובין אם קבועות (כמו כוורת נמוכה שמותקנת בניצב לקיר) עוזרות לתחום אזורים.

על מנת לאפשר את כל זה אנחנו מוותרים על חלק ממקומות הישיבה המסורתיים (מקום קבוע בשולחן לכל אחד) ודואגים לתא אישי לתיק ולציוד האישי של כל תלמיד. 

תחושת השייכות בכיתה זו נובעת בראש ובראשונה מההכרה בשונות בין התלמידים ובאפשרות לבחור ולבטא כשרונות.

 

מה אנחנו מרוויחים בעיצוב מרחב למידה זה: תהליכי למידה מגוונים ומנחים שונים זמינים כל הזמן ובשימוש תמידי.

על מה אנחנו מוותרים: מקום ישיבה מסורתי לכל תלמיד.

הצעה לסדירות תומכת

 • הבוקר נפתח במעגל כסאות שבו לכל תלמיד מקום ישיבה קבוע.
 • על הקיר שמחוץ לכיתה/על הדלת חלוקת המשימות
 • לכל מקצוע שנלמד בכיתה יש שעה שבועית אחת בחדר אחר בבית הספר שמתאים יותר ללמידה פרונטלית- מסורתית. כך מורות יכולות לתכנן שיעורים מסוגים שונים ולרכך את תהליך השינוי.
להדפסה

להדפסה

אם ביה"ס לא מופיע ברשימה צרו קשר כאן