בהוראה ולמידה מבוזרת מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים).

בכיתה מבוזרת תפקיד המורה משתנה; המורה אינו מקור הידע הבלעדי, ותפקידו הוא לעצב את תהליכי הלמידה ולשמש כמלווה ומנחה עבור התלמידים. הנוכחות הפעילה והמפעילה של המורה מאפשרת לבנות אצל התלמידים תחושת מסוגלות ואוטונומיה, ולסייע להם לרכוש בעלות ואחריות ביחס ללמידה שלהם.

אנו מאמינים שחינוך רלוונטי הוא חינוך שמכיר בשונות שבין תלמידינו ומקדם את שוויון ההזדמנויות של כל אחת ואחד מהם.
מתוך מטרה לטפח למידה עצמאית ושיתופיות בקרב התלמידים והתלמידות, אנו מבקשים לקדם בבתי הספר הירושלמיים מעבר מהוראה פרונטלית להוראה פעילה ומפעילה – אותה אנו מכנים הוראה ולמידה מבוזרת.

בהוראה ולמידה מבוזרת מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים).

בכיתה מבוזרת תפקיד המורה משתנה; המורה אינו מקור הידע הבלעדי, ותפקידו הוא לעצב את תהליכי הלמידה ולשמש כמלווה ומנחה עבור התלמידים. הנוכחות הפעילה והמפעילה של המורה מאפשרת לבנות אצל התלמידים תחושת מסוגלות ואוטונומיה, ולסייע להם לרכוש בעלות ואחריות ביחס ללמידה שלהם.

כך, אנו מקווים, נסייע לצמצם את הפער בין בית הספר לבין העולם שמחוצה לו, והשיעור ימשיך להתקיים גם לאחר שהתלמידים יצאו מהכיתה.

כיתת אם מגוונת - יסודי

מספר מקומות בכיתה: 32
מתוכם מספר מקומות מסורתיים: 22

מבטים נוספים

על הכיתה

בכיתה זו אנחנו רוצים להציע אופני למידה מגוונים ומובהקים- אזור הקנייה, במה, אזור שקט, אזור יצירה וחקר, עבודה נמוכה, עבודה גבוהה וקיר מחיק לעבודה ורטיקלית.

המגוון המובהק מאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לגלות חוזקות ולבחור במנחים שמתאימים להם. 

מחיצות, בין אם הן ניידות (כמו לוח מחיק נייד) ובין אם קבועות (כמו כוורת נמוכה שמותקנת בניצב לקיר) עוזרות לתחום אזורים.

על מנת לאפשר את כל זה אנחנו מוותרים על חלק ממקומות הישיבה המסורתיים (מקום קבוע בשולחן לכל אחד) ודואגים לתא אישי לתיק ולציוד האישי של כל תלמיד. 

תחושת השייכות בכיתה זו נובעת בראש ובראשונה מההכרה בשונות בין התלמידים ובאפשרות לבחור ולבטא כשרונות.

 

מה אנחנו מרוויחים בעיצוב מרחב למידה זה: תהליכי למידה מגוונים ומנחים שונים זמינים כל הזמן ובשימוש תמידי.

על מה אנחנו מוותרים: מקום ישיבה מסורתי לכל תלמיד.

הצעה לסדירות תומכת

  • הבוקר נפתח במעגל כסאות שבו לכל תלמיד מקום ישיבה קבוע.
  • על הקיר שמחוץ לכיתה/על הדלת חלוקת המשימות
  • לכל מקצוע שנלמד בכיתה יש שעה שבועית אחת בחדר אחר בבית הספר שמתאים יותר ללמידה פרונטלית- מסורתית. כך מורות יכולות לתכנן שיעורים מסוגים שונים ולרכך את תהליך השינוי.
להדפסה

להדפסה

אם ביה"ס לא מופיע ברשימה צרו קשר כאן